Dimnjačni program

Kompanija CONVESA je španski proizvođač dimnjaka za sve vrste rezidencijalnih, komercijalnih i industrijskih objekata. Sa iskustvom od 40 godina, predstavljaju lidera u segmentu proizvodnje dimnjaka svih vrsta i modela sa asortimanom proizvoda od preko 5.000 artikala. Osnovni postulati kompanije CONVESA su KVALITET, ODGOVORNOST i POŠTENJE, što i dokazuju svojim odnosom prema klijentima, kako u svakodnevnoj saradnji, tako i u proizvodnom asortimanu na koji daju 12 GODINA garancije i koji se prodaje po najpovoljnijim cenama. SVI PROIZVODI NOSE SERTIFIKAT EUR1 – PROIZVEDENO U EVROPSKOJ UNIJI.

Pojedinačni dimnjaci sa duplim zidom CLASICA i AVANT

  • Ekskluzivni Convesa sistem spajanja
  • Dobro dizajniran i jednostavan za instalaciju
  • Rockwool izolacija sa gustoćom 128 kg i debljinom 25 mm
  • Promeri u ponudi: 125, 150, 175, 200, 250, 300 do 1000 mm
  • Inox- Inox model sa unutrašnjim i spoljnim zidom od AISI-304 ili AISI-316L nerdajuceg celika
  • Inox – aluminijum model sa unutrašnjim zidom od AISI-304 ili AISI-316L nerdajućeg čelika i spoljnim zidom izrađenim od aluminijuma.

Model CLASICA

Opis: Unutrašnji i spoljašnji zid od nerđajućeg čelika AISI-304.
Izolacija: Kamena vuna gustine 128 kg/m3, debljine 25 mm.
Upotreba: Za standardne kotlove (sa negativnim pritiskom) i pozitivnim pritiskom do 200Pa, koji se koriste u suvim uslovima i koji koriste gas ili dizel gorivo kao izvor napajanja.
Instalacija: Unutrašnja ili spoljašnja
Oznaka: Prema UNE-EN1856-1 T450-P2-D-VM-L20040-0(50)
Opseg modela: 125 Ø – 1000 Ø

Model CLASICA ALUMINIZED

Opis: Unutrašnji zid od nerdajućeg čelika AISI-304, spoljni zid od aluminiziranog čelika
Izolacija: Kamena vuna gustine 128 kg/m3, debljine 25 mm.
Upotreba: Za standardne kotlove (sa negativnim pritiskom) i pozitivnim pritiskom do 200Pa, koji se koriste u suvim uslovima i koji koriste gas ili dizel gorivo kao izvor napajanja.
Instalacija: Unutrašnja
Oznaka: Prema UNE-EN1856-1 T450-P2-D-VM-L20040-0(50)
Opseg modela: 125 Ø – 1000 Ø

Model AVANT KA

Opis: Unutrašnji i spoljašnji zid od nerđajućeg čelika AISI-304.
Izolacija: Kamena vuna gustine 128 kg/m3, debljine 25 mm. Bez termičkog mosta, ring free-sistem veze
Upotreba: Za standardne kotlove (sa negativnim pritiskom), koji se koriste u suvim uslovima i koji koriste gas ili dizel gorivo kao izvor napajanja.
Instalacija: Unutrašnja ili spoljašnja
Oznaka: Prema UNE-EN1856-1 T450-N1-W-VM-L20040-0/050/060-G(75)/0(40)
Opseg modela: 90Ø – 1000 Ø

Model AVANT KB

Opis: Unutrašnji i spoljašnji zid od ne rdajuceg celika AISI-304.
Izolacija: Kamena vuna gustine 128 kg/m3, debljine 50 mm. Bez termičkog mosta, Ring free-sistem veze.

OTPORNOST NA VATRU EI30 EI60

Upotreba: Za standardne kotlove i industrijske peći (sa negativnim pritiskom), koji se koriste u suvim uslovima i koji koriste gas ili dizel gorivo kao izvor napajanja, a koji zahtevaju veće izolacije zbog svojih karakteristika ili radnih uslova.
Instalacija: Unutrašnja ili spoljašnja
Oznaka: Prema UNE-EN1856-1 T450-N1-W-VM-L20040-0/050/060-G(75)/0(40)
Opseg modela: 90Ø – 1000 Ø

Model AVANT KC

Opis: Unutrašnji zid od nerđajućeg čelika AISI 316L i spoljašnji zid od nerdajućeg čelika AISI-304.
Izolacija: Kamena vuna gustine 128 kg/m3, debljine 25 mm. Bez termičkog mosta, Ring free-sistem veze.
Upotreba: Za standardne kotlove koji se koriste u suvim i vlažnim uslovima (kondenzacija) i koji koriste gas, dizel gorivo i čvrsta goriva (drvo, ugalj, pelet) kao izvor napajanja.
Instalacija: Unutrašnja ili spoljašnja
Oznaka: Prema UNE-EN1856-1 T450-N1-W-VM-L50040-0/050/060-G(75)/0(40)
Opseg modela: 90Ø – 1000 Ø

Model AVANT KD

Opis: Unutrašnji zid od nerđajućeg čelika AISI 316L i spoljašnji zid od nerdajućeg čelika AISI-304.
Izolacija: Kamena vuna gustine 128 kg/m3, debljine 50 mm. Bez termičkog mosta, Ring free-sistem veze.

OTPORNOST NA VATRU EI30 EI60

Upotreba: Za standardne kotlove i industrijske peći koji se koriste u suvim i vlažnim uslovima (kondenzacija) i koji koriste gas, dizel gorivo i čvrsta goriva (drvo, ugalj, pelet) kao izvor napajanja, a koji zahtevaju veću izolaciju zbog svojih karakteristika ili radnih uslova.
Instalacija: Unutrašnja ili spoljašnja
Oznaka: Prema UNE-EN1856-1 T450-N1-W-VM-L50040-0/050/060-G(75)/0(40)
Opseg modela: 90Ø – 1000 Ø

Model AVANT KE

Opis: Unutrašnji i spoljašnji zid od nerđajućeg čelika AISI-304.
Izolacija: Kamena vuna gustine 128 kg/m3, debljine 25 mm. Bez termičkog mosta, Ring free-sistem veze.
Za instalaciju ovog modela, koristi se spajanje u skladu sa uputstvom proizvođača.
Upotreba: Za standardne kotlove i mašine sa pozitivnim pritiskom (do 5.000 Pa) koji se koriste u suvim uslovima i koji koriste gas ili dizel gorivo kao izvor napajanja.
Instalacija: Unutrašnja ili spoljašnja
Oznaka: Prema UNE-EN1856-1 T450-P1/X2-W-VM-L20040/050/060- 0(40)
Opseg modela: 90Ø – 1000 Ø

Model AVANT KF

Opis: Unutrašnji i spoljašnji zid od nerđajućeg čelika AISI-304.
Izolacija: Kamena vuna gustine 128 kg/m3, debljine 50 mm. Bez termičkog mosta, Ring free-sistem veze.
OTPORNOST NA VATRU EI30 EI60. Za instalaciju ovog modela, koristi se spajanje u skladu sa upustvom proizvodača.
Upotreba: Za industriju, za kotlove i mašine pozitivnim pritiskom (do 5.000 Pa) koji se koriste u suvim uslovima i koji koriste gas ili dizel gorivo kao izvor napajanja, a koji zahtevaju veću izolaciju zbog svojih karakteristika ili radnih uslova.
Instalacija: Unutrašnja ili spoljašnja
Oznaka: Prema UNE-EN1856-1 T450-P1/X2-W-VM-L20040/050/060-0(40)
Opseg modela: 90Ø – 1000 Ø

Model AVANT KG

Opis: Unutrašnji zid od nerđajućeg čelika AISI 316L i spoljašnji zid od nerđajućeg čelika AISI-304.
Izolacija: Kamena vuna gustine 128 kg/m3, debljine 25 mm. Bez termičkog mosta, Ring free-sistem veze. Za instalaciju ovog modela, koristi se spajanje u skladu sa uputstvom proizvođača.
Upotreba: Za industriju, za kotlove i mašine pozitivnim pritiskom (do 5.000 Pa) koji se koriste u suvim i vlažnim uslovima (kondenzacija) i koji koriste gas, dizel gorivo i čvrsta goriva (drvo, ugalj, pelet) kao izvor napajanja.
Instalacija: Unutrašnja ili spoljašnja
Oznaka: Prema UNE-EN1856-1 T450-P1/X2-W-VM-L20040/050/060-0(40)
Opseg modela: 90Ø – 1000 Ø

Model AVANT KH

Opis: Unutrašnji zid od nerđajućeg čelika AISI 316L i spoljašnji zid od nerđajućeg čelika AISI-304.
Izolacija: Kamena vuna gustine 128 kg/m3, debljine 50 mm. Bez termičkog mosta, Ring free-sistem veze.
Za instalaciju ovog modela, koristi se spajanje u skladu sa uputstvom proizvođača.
Upotreba: Za industriju, za kotlove i mašine pozitivnim pritiskom (do 5.000 Pa) koji se koriste u suvim i vlažnim uslovima (kondenzacija) i koji koriste gas, dizel gorivo i čvrsta goriva (drvo, ugalj, pelet) kao izvor
napajanja, a koji zahtevaju veću izolaciju zbog svojih karakteristika ili radnih uslova.
Instalacija: Unutrašnja ili spoljašnja
Oznaka: Prema UNE-EN1856-1 T450-P1/X2-W-VM-L50040/050/060-0(40)

Grupni dimnjaci (do 10 bojlera po dimnjaku) CLASICA, AVANT

Model AISI 304-AISI 304 II

Opis: Unutrašnji i spoljašnji zid od nerđajućeg čelika AISI-304.
Izolacija: Kamena vuna gustine 128 kg/m3, debljine 25 mm.
Upotreba: Za sobne gasne kotlove. Do 10 kotlova na dimnjak ako je dimnjak izbalansiran, a ako nije do 5 kotlova. Samo gasni priključak.
Instalacija: Unutrašnja ili spoljašnja
Oznaka: Prema UNE-EN1856-1 T450-P2-D-VM-L20040-0(50)
Opseg modela: 150Ø – 1000 Ø

Model AISI 304-ALUMINIZED IC

Opis: Unutrašnji zid od nerđajućeg čelika AISI-304, a spoljni zid od aluminizi ranog čelika.
Izolacija: Kamena vuna gustine 128 kg/m3, debljine 25 mm.
Upotreba: Za sobne gasne kotlove. Do 10 kotlova na dimnjak ako je dimnjak izbalansiran, a ako nije do 5 kotlova. Samo gasni priključak.
Instalacija: Unutrašnja
Oznaka: Prema UNE-EN1856-1 T450-P2-D-VM-L20040-0(50)
Opseg modela: 150Ø – 1000 Ø

Model AISI 304-AISI 304 KA

Opis: Unutrašnji i spoljašnji zid od nerđajućeg čelika AISI-304.
Izolacija: Kamena vuna gustine 128 kg/m3, debljine 25 mm. Bez termičkog mosta, Ring free-sistem veze.
Upotreba: Za sobne gasne kotlove. Do 10 kotlova na dimnjak ako je dimnjak izbalansiran, a ako nije do 5 kotlova. Samo gasni priključak
Instalacija: Unutrašnja ili spoljašnja
Oznaka: Prema UNE-EN1856-1 T450-N1-W-VM-L20040/050/060-G(75)/0(40)
Opseg modela: 150Ø – 1000 Ø

Model AISI 316L-AISI 304 KC

Opis: Unutrašnji zid od nerđajućeg čelika AISI 316L i spoljašnji zid od nerđajućeg čelika AISI-304
Izolacija: Kamena vuna gustine 128 kg/m3, debljine 25 mm. Bez termičkog mosta, Ring free-sistem veze.
Upotreba: Za kondenzacione gasne kotlove. Do 10 kotlova na dimnjak ako je dimnjak izbalansiran, a ako nije do 5 kotlova. Samo gasni priključak
Instalacija: Unutrašnja ili spoljašnja
Oznaka: Prema UNE-EN1856-1 T450-N1-W-VM-L50040/050/060-G(75)/0(40)
Opseg modela: 150Ø – 1000 Ø

Model AISI 316L-ALUMINIZED KJ

Opis: Unutrašnji zid od nerđajućeg čelika AISI-316L, spoljni zid od aluminiziranog čelika.
Izolacija: Kamena vuna gustine 128 kg/m3, debljine 25 mm. Bez termičkog mosta, Ring free-sistem veze.
Upotreba: Za kondenzacione gasne kotlove. Do 10 kotlova na dimnjak ako je dimnjak izbalansiran, a ako nije do 5 kotlova. Samo gasni priključak
Instalacija: Unutrašnja
Oznaka: Prema UNE-EN1856-1 T450-N1-W-VM-L50040/050/060-G(75)/0(40)
Opseg modela: 150Ø – 1000 Ø

Model AISI 304-AISI 304-AISI 304 CC

Opis: Sva tri zida od nerđajućeg čelika AISI-304.
Izolacija: Kamena vuna gustine 128 kg/m3, debljine 25 mm. Balansiran dimnjak.
Upotreba: Za sobne gasne kotlove. Do 10 kotlova na dimnjak. Gasni priključak i dovod vazduha
Instalacija: Unutrašnja i spoljašnja
Oznaka: Prema UNE-EN1856-1 T450-N1-D-VM-L20040-0(50)
Opseg modela: 150Ø – 1000 Ø

Pojedinačni dimnjaci sa jednim zidom PSLI, PSLI-IS, AISIFLEX

Najbolji izbor za instalacije grejanja, cevi za ventilaciju, očuvanje u procesima
u prehrambenoj industriji

Model PSLI AISI-304 (EI)

Opis: Jedan zid bez izolacije od nerđajućeg čelika AISI-304.
Upotreba: Za kotlove sa negativnim pritiskom koji koriste gas kao izvor napajanja. Odličan za kućišta, ventilaciju, sušare itd.
Instalacija: Unutrašnja ili spoljašnja, nije otporan na kišu
Oznaka: Prema UNE-EN1856-1 T300-N1-W-VM-L20050-0(50)/ UNE-EN 1856-2 T600-N1-W-VM-L20050-G
Opseg modela: 80Ø – 1000 Ø

Model PLSI AISI-316L (BI)

Opis: Jedan zid bez izolacije od nerđajućeg čelika AISI-316L.
Upotreba: Za kotlove sa negativnim pritiskom za rad u suvim i vlažnim uslovima koji koriste gas, dizel gorivo i čvrsta goriva (drvo, ugalj, pelet) kao izvor napajanja. Odličan za kućišta.
Instalacija: Unutrašnja ili spoljašnja, nije otporan na kišu
Oznaka: Prema UNE-EN1856-1 T300-N1-W-VM-L50050-0(50)/ UNE-EN 1856-2 T600-N1-W-VM-L50050-G
Opseg modela: 80Ø – 1000 Ø

Model PLSI AISI-304 (JA)

Opis: Jedan zid sa zatvaračem bez izolacije od nerđajućeg čelika AISI-304.
Upotreba: Za kotlove sa pozitivnim pritiskom od maksimalnih 200 Pa (tip P1) koji koriste koji koriste gas ili lož ulje kao izvor napajanja. Za uske ventilacije
Instalacija: Unutrašnja ili spoljašnja
Oznaka: Prema UNE-EN1856-1 T200-P1-E-VM-L20050-0(50)
Opseg modela: 80Ø – 1000 Ø

Model PSLI-IS (with seal) AISI-316L (JC)

Opis: Jedan zid sa zatvaračem bez izolacije od nerđajućeg čelika AISI-316L.
Upotreba: Za kotlove sa pozitivnim pritiskom od maksimalnih 200 Pa (tip P1) koji koriste koji koriste gas ili lož ulje kao izvor napajanja, koji rade u suvim ili vlažnim uslovima (kondenzacija).
Instalacija: Unutrašnja ili spoljašnja
Oznaka: Prema UNE-EN1856-1 T200-P1-E-VM-L50050-0(50)
Opseg modela: 80Ø – 1000 Ø

Model AISI 316L (IF) / AISI 304 (IFA) – AISIFLEX

Opis: Fleksibilan od nerđajućeg čelika 316L ili 304 sa duplim zidom. Isporuka je u koturovima, maksimalno 20 metara u kutiji ili specijalne veličine. Otporno na čađ i vatru (G).
Upotreba: Za standardne kotlove koje rade u suvim i vlažnim uslovima (kondenzacija) koji koriste gas, dizel gorivo i čvrsta goriva (drvo, ugalj, pelet) kao izvor napajanja.
Instalacija: Unutrašnja ili spoljašnja
Oznaka: Prema UNE-EN1856-1 T450-N1-W-VM-L50010/L20010-G
Opseg modela: 80Ø – 1000 Ø
Dodatna dvoslojna oprema za fleksibilne dimnjake
Opis: Nerđajući čelik AISI 316L
Upotreba: Oprema za popravku fleksibilnog dela
Opseg modela: 80Ø – 1000 Ø

Koaksijalni pojedinačni dimnjaci PSLI-IS

Model AISI 304-ALUMINIZED (JP)

Opis: Unutrašnji zid od nerđajućeg čelika AISI-304, spoljni zid od aluminiziranog čelika, sa zatvaračem.
Upotreba: Ulaz i izlaz vazduha za kotlove sa pozitivnim pritiskom od maksimalnih 200 Pa (tip P1) koji koriste koji koriste gas ili lož ulje kao izvor napajanja, koji rade u suvim uslovima.
Instalacija: Unutrašnja
Oznaka: Prema UNE-EN1856-1 T200-P1-E-VM-L20050-0(50)
Opseg modela: 80Ø – 1000 Ø

Model AISI 316L-ALUMINIZED (JQ)

Opis: Unutrašnji zid od nerđajućeg čelika AISI-316L, spoljni zid od aluminiziranog čelika, sa zatvaračem.
Upotreba: Ulaz i izlaz vazduha za kotlove sa pozitivnim pritiskom od maksimalnih 200 Pa (tip P1) koji koriste koji koriste gas ili lož ulje kao izvor napajanja, koji rade u suvim uslovima vlažnim uslovima (kondenzacija).
Instalacija: Unutrašnja
Oznaka: Prema UNE-EN1856-1 T200-P1-E-VM-L50050-0(50)
Opseg modela: 80Ø – 1000 Ø

Model AISI 304-AISI 304 (JK)

Opis: Unutrašnji i spoljašnji zid od nerđajućeg čelika AISI-304, sa zatvaračem.
Upotreba: Ulaz i izlaz vazduha za kotlove sa pozitivnim pritiskom od maksimalnih 200 Pa (tip P1) koji koriste gas ili lož ulje kao izvor napajanja, rade u suvim uslovima.
Instalacija: Unutrašnja ili spoljašnja
Oznaka: Prema UNE-EN1856-1 T200-P1-E-VM-L20050-0(50)
Opseg modela: 80Ø – 1000 Ø

Model AISI 316L-AISI 304 (JM)

Opis: Unutrašnji zid od nerđajućeg čelika AISI 316L i spoljašnji zid od nerđajućeg čelika AISI-304, sa zatvaračem
Upotreba: Ulaz i izlaz vazduha za kotlove sa pozitivnim pritiskom od maksimalnih 200 Pa (tip P1) koji koriste gas ili lož ulje kao izvor napajanja, rade u vlažnim uslovima (kondenzacija).
Instalacija: Unutrašnja ili spoljašnja
Oznaka: Prema UNE-EN1856-1 T200-P1-E-VM-L20050-0(50)
Opseg modela: 80Ø – 1000 Ø

Aluminijumski dimnjaci

Idealno za odvod dima iz bojlera i ostalih grejnih tela. Aluminijumski raspon. Sve lakirano u belo. Silikon spojevi. Potpuno glatka unutrašnjost. Savršena završna obrada. Jednostavan za instalaciju.

Ventilacioni sistemi

Posebne dužine od 00,25 m do 20 m. Pakovano u kartonskoj kutiji do Ø 200 mm. Idealno za kanale sa krivinama. Kompatibilan s PSLI modelom. Premeri dostupni od 80 – 400 mm.