Usluge – Cenovnik

 

 

 

Vršimo usluge montaže, popravke, servisiranja klima uređaja. U stanju smo da Vam ponudimo godišnje održavanje koje produžava garanciju za narednih godinu dana po ceni jednog servisa. Po potrebi obezbeđujemo i rezervne delove klima.

Nudimo Vam i našu pomoć prilikom odabira klime i najpovoljnijeg mesta za montažu. Možete nas kontaktirati i upitati za savet na naše brojeve telefona.

                                         Cenovnik usluga 2020. godina
     Cena  u RSD
Vrsta usluge Osnovica sa PDV
1 Servis klima uređaja  9 i 12 Btu/h 2.500 3.000
2 Servis klima uređaja 18 Btu/h 3.000 3.600
3 Servis klima uređaja 24 Btu/h 3.500 4.200
4 Skidanje i čišćenje turbine Klima 9 i 12 Btu/h 1.000 1.200
5 Skidanje i čišćenje turbine Klima 18 Btu/h 1.500 1.800
6 Skidanje i čišćenje turbine Klima 24 Btu/h 2.000 2.400
7 Punjenje freonom R22 Klima 9 i 12 Btu/h * dodaje se cena rada 1.800 2.160
8 Punjenje freonom R22 Klima 18 Btu/h * dodaje se cena rada 2.000 2.400
9 Punjenje freonom R22 Klima 24 Btu/h * dodaje se cena rada 3.000 3.600
10 Punjenje freonom R32 Klima 12 Btu/h * dodaje se cena rada 5.000 6.000
11 Punjenje freonom R32 Klima 18 Btu/h * dodaje se cena rada 6.500 7.800
12 Punjenje freonom R32 Klima 24 Btu/h * dodaje se cena rada 9.000 10.800
13 Punjenje freonom R410A i R407C Klima 9 i 12 Btu/h * dodaje se cena rada 2.500 3.000
14 Punjenje freonom R410A i R407C Klima 18 Btu/h * dodaje se cena rada 3.500 4.200
15 Punjenje freonom R410A i R407C Klima 24 Btu/h * dodaje se cena rada 4.000 4.800
16 Demontaža klima uređaja  9 i 12 Btu/h 3.500 4.200
17 Demontaža klima uređaja  18 Btu/h 4.000 4.800
18 Demontaža klima uređaja 24 Btu/h 4.500 5.400
19 Montaža klima uređaja 9 i 12 Btu/h (bez cene materijala) 9.500 11.400
20 Montaža klima uređaja 18 Btu/h (bez cene materijala) 11.000 13.200
21 Montaža klima uređaja 24 Btu/h (bez cene materijala) 14.000 16.800
22 Demontaža – montaža unutrašnje jedinice (bez cene materijala) 6.000 7.200
23 Demontaža – montaža spoljne jedinice (bez cene materijala) 6.000 7.200
24 Instalacija za montažu klima uređaja 9 i 12 Btu/h (po započetom dužnom metru) 1.400 1.728
25 Instalacija za montažu klima uređaja 18 Btu/h (po započetom dužnom metru) 1.800 2.160
26 Instalacija za montažu klima uređaja 24 Btu/h (po započetom dužnom metru) 2.400 2.880
27 Rad na visini 5m do 8m  (doplata) 2.000 2.400
28 Rad na visini 8m do 10m  (doplata) 4.000 4.800
29 Rad na visini 10m do 12m(doplata) 6.000 7.200
30 Najam merdevina  (doplata) 6.000 7.200
31 Bušenje druge i svake sledeće rupe 1.200 1.440
32 Postavljanje ili zamena odvoda kondenzata 1m * dodaje se cena rada 500 600
33 Postavljanje ili zamena Armaflex izolacije 1m  (Fi 9,12,18) * dodaje se cena rada 500 600
34 Bandažiranje instalacije nelepljivom trakom * dodaje se cena rada 300 360
35 Postavljanje grejača na spolj. jedinicu – Klima 9,12, 18 Btu/h 7.200 8.640
36 Postavljanje grejača na spoljnu jedinicu – Klima 24 Btu/h 9.600 11.520
37 Produženje napojnog kabla do utičnice  1m * dodaje se cena rada 200 240
38 Zamena viljuške na kablu * dodaje se cena rada 250 300
39 Zamena kondenzatora 6.000 7.200
40 Nosači za klima uređaj  9 i 12 Btu/h 800 960
41 Nosači za klima uređaj  18 Btu/h 1.200 1.440
42 Nosači za klima uređaj  24 Btu/h 1.600 1.920
43 Cena radnog sata (dodaje se na stavke sa zvezdicom) 2.500 3.000
43 Cena radnog sata (dodaje se na stavke sa zvezdicom) 2.500 3.000
44 Cena predjenog kilometra + putarina 42 50
45 Hitne intervencije: dodatno 30% na cenu usluge
Cena delova obračunava se po tržišnoj vrednosti u zavisnosti od modela i tipa uređaja.
Cene su podložne promenama u zavisnosti od oslova rada zatečenih na terenu.