Prateća oprema

Alu – JAK-KA 4.0 M1

  • četvoroslojno crevo
  • za radne temeperature od -30/+150 C
  • pritisak do 3000 Pa
  • protivpožarne klase M1
  • halogen free

CENOVNIK


Iso – JAK-KA 4.0 M1

  • četvoroslojno crevo + 25mm staklena vuna, gustine 12kg/m3
  • za radne temeperature od -30/+150 C
  • pritisak do 3000 Pa • protivpožarne klase M1
  • halogen free

CENOVNIK


Stezači

CENOVNIK


Nepovratne klapne

CENOVNIK


Plastični aeroventili

CENOVNIK


Antivibraciona traka

CENOVNIK