Rešetke

T1PJ

 • JAK-KA rešetka sa jednim redom podesivih horizontalnih/vertikalnih lamela, bez regulatora protoka, napravljena od eloksiranog aluminijuma ili ofarbana u RAL 9010.

CENOVNIK


T1PJD

 • JAK-KA rešetka sa jednim redom podesivih horizontalnih/vertikalnih lamela, sa regulatorom protoka istosmernih lopatica, napravljena od eloksiranog aluminijuma ili ofarbana u RAL 9010.

CENOVNIK


T1PJ-SR

 • JAK-KA rešetka za kružne kanale sa jednim redom podesivih horizontalnih / vertikalnih lamela, bez regulatora protoka, ofarbana u RAL 9010.

CENOVNIK


T1PJ-SRK

 • JAK-KA rešetka za kružne kanale sa jednim redom podesivih horizontalnih/vertikalnih lamela, sa regulatorom protoka, ofarbana u RAL 9010.

CENOVNIK


T2PJ

 • JAK-KA rešetka sa dva reda podesivih horizontalnih/vertikalnih lamela bez regulatora protoka, napravljena od eloksiranog aluminijuma ili ofarbana u RAL 9010.

CENOVNIK


T2PJD

 • JAK-KA rešetka sa dva reda podesivih horizontalnih/vertikalnih lamela sa regulatorom protoka istosmernih lopatica, napravljena od eloksiranog aluminijuma ili ofarbana u RAL 9010.

CENOVNIK


T2PJ-SR

 • JAK-KA rešetka za kružne kanale sa dva reda podesivih horizontalnih/vertikalnih lamela, bez regulatora protoka, ofarbana u RAL 9010.

CENOVNIK


T2PJ-SRK

 • JAK-KA rešetka za kružne kanale sa dva reda podesivih horizontalnih/vertikalnih lamela, sa regulatorom protoka, ofarbana u RAL 9010.

CENOVNIK


LRJ1

 • JAKKA linearna rešetka sa jednim redom lamela, bez regulatora protoka, napravljena od eloksiranog aluminijuma ili ofarbana u RAL 9010. Razmak između lamela je 11,5mm, debljina lamela 3,5mm, visina lamela 18mm, postavljene pod uglom od 15°. rešetka sa jednim redom lamela, bez regulatora

CENOVNIK


LRJ1D

 • JAK-KA linearna rešetka sa jednim redom lamela i regulatorom protoka istosmernih lopatica, napravljena od eloksiranog aluminijuma ili ofarbana u RAL 9010. Razmak između lamela je 11,5mm, debljina lamela 3,5mm, visina lamela 18mm, postavljene pod uglom od 15°. rešetka sa jednim redom lamela, sa regulatorom.

CENOVNIK


LRJ2

 • JAKKA linearna rešetka sa jednim redom lamela, bez regulatora protoka, napravljena od eloksiranog aluminijuma ili ofarbana u RAL 9010. Razmak između lamela je 11,5mm, debljina lamela 3,5mm, visina lamela 25mm, postavljene pod uglom od 15°. rešetka sa jednim redom lamela, bez regulatora

CENOVNIK


LRJ2D

 • JAKKA linearna rešetka sa jednim redom lamela, sa regulatorom protoka, sa istosmernim lopaticama, napravljena od eloksiranog aluminijuma ili ofarbana u RAL 9010. Razmak između lamela je 11,5mm, debljina lamela 3,5mm, visina lamela 25mm, postavljene pod uglom od 15°. rešetka sa jednim redom lamela, sa regulatorom protoka

CENOVNIK


LRJ3

 • JAKKA linearna rešetka sa jednim redom lamela i regulatorom protoka istosmernih lopatica, napravljena od eloksiranog aluminijuma ili ofarbana u RAL 9010. Razmak između lamela je 11,5mm, debljina lamela 3,5mm, visina lamela 25,2mm, postavljene pod uglom od 35°. rešetka sa jednim redom lamela, sa regulatorom

CENOVNIK


LRJ3D

 • JAKKA linearna rešetka sa jednim redom lamela, bez regulatora protoka, napravljena od eloksiranog aluminijuma ili ofarbana u RAL 9010. Razmak između lamela je 11,5mm, debljina lamela 3,5mm, visina lamela 18mm, postavljene pod uglom od 15°. rešetka sa jednim redom lamela, bez regulatora

CENOVNIK


TEPJ

 • JAKKA rešetka sa jednim redom nepokretnih lamela pod uglom od 45°, bez regulatora protoka, napravljena od eloksiranog aluminijuma ili ofarbana u RAL 9010

CENOVNIK


TEPJ-SR

 • JAKKA rešetka za kružne kanale sa jednim redom nepokretnih lamela, pod uglom od 45°, bez regulatora protoka, ofarbana u RAL 9010

CENOVNIK


TEPJD

 • JAKKA rešetka sa jednim redom nepokretnih lamela pod uglom od 45°, sa regulatorom protoka sa istosmernim lopaticama, napravljena od eloksiranog aluminijuma ili ofarbana u RAL 9010

CENOVNIK


TEPJ-SRK

 • JAKKA rešetka za kružne kanale sa jednim redom nepokretnih lamela, pod uglom od 45°, sa regulatorom protoka, ofarbana u RAL 9010

CENOVNIK


LRPJ1

 • JAKKA podna rešetka sa jednim redom lamela, bez regulatora protoka, napravljena od eloksiranog aluminijuma ili ofarbana u RAL 9010. Razmak između lamela je 11,5mm, debljina lamela 7mm, visina lamela 25mm rešetka sa jednim redom lamela, bez regulatora protoka

CENOVNIK